For folk flest er kjøp av egen bolig noe av det mest kostbare vi gjør i livet. Utover en høy kjøpesum kan vi også støte på uforutsette kostnader til reparasjoner, vedlikehold, nabotvister, offentlige påbud etc.

Våre eiendomsadvokater besitter god kompetanse hva gjelder feil og mangler på eiendom. Gjennom vår lange prosesserfaring på området har vi gjennom en årrekke representert og hjulpet private kjøpere og selgere av alle typer eiendom. Vi har også bistått forsikringsselskaper i forbindelse med eierskifteforsikring.

Dersom du oppdager mangler ved boligen din er det viktig å reklamere innen kort tid. Det kan videre være vanskelig å få oversikt over dine rettigheter i forbindelse med en slik sak. Det er derfor viktig at du raskt kommer i kontakt med en erfaren advokat som kan ivareta dine interesser. Vi vil ved en telefonsamtale kunne svare på spørsmål og ikke minst gi råd om saken krever ytterligere bistand fra advokat.

Ditt forsikringsselskap kan betale for saken: husk at de fleste innboforsikringer har en rettshjelpsdekning, som dekker det meste av utgiftene til advokat. Vi står for kontakten med forsikringsselskapet og undersøker om din forsikring har rettshjelpsdekning.

Velg riktig takstmann: I forbindelse med vurderingen av den feil eller mangel du mener har oppstått, er det ofte av helt avgjørende betydning at du kommer i kontakt med en dyktig takstmann. Vedkommende skal vurdere skaden og gjennom dette bidra til å ivareta dine interesser på en sikker og fornuftig måte. Vi kjenner markedet godt, og kan anbefale takstmenn som er rutinerte og seriøse. Dersom saken skulle havne i retten er det viktig at man har benyttet en dyktig fagmann til å vurdere skaden. Vedkommende spiller en viktig rolle i forhold til den faglige vurderingen som retten må basere seg på.

Hva er de typiske feil og mangler?

 • Vannskader
 • Fukt, sopp og råte
 • Feil ved elektriske anlegg og fyringsanlegg.
 • Skadedyr – rotter, mus og borebiller.
 • Arealavvik
 • Drenering
 • Feil av håndverkere
 • Muggsopp

Reklamasjon: oppdager du at boligen du har kjøpt ikke er som forventet, og har feil eller mangler, kan du reklamere på kjøpet. Det er to ting som er viktige å huske på dersom du mener boligen har feil og mangler selger bør stå for:

 • Reklamer så fort mangelen oppdages. Hovedregelen er at man må reklamere innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget. Signaler fra Høyesterett er at «rimelig tid» er innen 2-3 måneder etter det ble oppdaget eller burde vært oppdaget. En vanlig misforståelse boligkjøpere gjør, er at man har 5 år på seg å reklamere. Det vil i praksis si at dersom feilen oppdages etter 5 år, har man ingen mulighet til å reklamere.
 • Få en kvalifisert vurdering av feilene. Det må gjøres en konkret vurdering av omfanget på feilene/og eller manglene. De må være av en slik karakter og størrelse (samlet sett) at de utgjør en mangel etter avhendingslovens definisjon. Dette avgjøres av en takstmann.

Om du ikke har en konkret mangelsak, men har spørsmål om eiendomsjuss generelt eller ønsker konkret rådgivning i forbindelse med:

 • Nabotvister
 • Offentlige pålegg
 • Regulering
 • Veiretter / bruksretter
 • Avslag på søknader
 • Byggesaker
 • Delingssaker