En trygg eiendomshandel til en brøkdel av prisen. Gjør det selv og spar tusenvis av kroner i meglerhonorar. Vi har skreddersydd en egen salgspakke for å gi deg som selger boligen selv en trygg handel.

Du kan lett spare 100.000 på å selge boligen selv.

Hva gjør du:
 • Henter verdivurdering
 • Lager prospekt
 • Holder visning
 • Annonserer
 • Holder budrunde
Hva gjør vi:
 • Gir råd om salget
 • Utarbeider kontrakt
 • Foretar oppgjør via klientkonto
 • Tinglyser skjøte, pantobligasjoner, urådighetserklæring
 • Sletter panteheftelser
 • Tilbyr eierskifteforsikring gjennom Protector forsikring ASA

Vi vil kunne tilby huskjøperforsikring ved ordinære megleroppdrag, hvor våre advokater forestår det fulle oppdraget.

Priser: en trygg eiendomshandel til en brøkdel av prisen: Oppdraget utføres til fastpris, kr 15.000 inkl mva. Eiendomsmeglere tar godt betalt for å holde budrunde, visning, lage kontrakt og foreta oppgjøret. For en bolig til verdi av 4 millioner kroner vil en meglerprovisjon utgjøre hele kr 120.000. Gjør du jobben selv, og benytter advokat i stedet koster det deg kun kr. 15.000. Er megleren verdt differansen?

Dersom selger ønsker at advokaten foretar annonsering på Finn.no, vil det påløpe kostnader til dette. Advokaten kan også påta seg øvrig arbeid i forbindelse med salget, men da vil prisen avtales konkret for slikt tilfelle.
Kostnader som tinglysingsgebyr og annonsering på Finn.no kommer i tillegg.

Full retrettmulighet: du er ikke forpliktet til å akseptere budene du får. Skulle du ved egensalget ikke oppnå den pris du hadde forventet, kan du avslutte oppdraget uten å få regning fra oss.
Det skulle derfor være god grunn til å forsøke å selge uten eiendomsmegler.

Boligsalgsrapport: vi har kontakter med flere takstmenn og anbefaler gjerne en takstmann til å utarbeide boligsalgsrapport.

blank

Ta kontakt for gratis førstegangsråd

Forbrukerrådets 10 selgervettregler

Følgende er en liste over de tiltak en privatperson må ha fokus på ved salg av egen bolig, uten at det engasjeres megler. Disse retningslinjene er utarbeidet av Forbrukerrådet. Vi anbefaler at selger innhenter opplysninger og utarbeider salgsoppgave i tråd med kravene i eiendomsmeglingsloven. (se lovdata.no eller spør advokaten)

 1. Kommunale opplysninger: innhente informasjon om boligen og eiendommen fra kommunen:
   • Reguleringsplaner
   • Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest
   • Pålegg fra offentlige myndigheter, f.eks. fra brann- og feievesen
   • Om eventuelt utleieforhold er godkjent
   • Målebrev
   • Ligningsverdi og kommunale avgifter
 2. Teknisk tilstandsrapport: forbrukerrådet anbefaler at det investeres i en god teknisk tilstandsrapport for å avdekke feil og mangler før boligen annonseres. Dette bidrar til å ivareta dine plikter som selger etter avhendingsloven, noe som er med på å minske risikoen for konflikter og ansvar i ettertid. Sørg for at interessenter får god anledning til å sette seg inn i tilstandsrapporten før visning. Ta kontakt med takstmann. Pris varierer mellom kr 3.500 og 5.000.
 3. Prisopplysninger: innhent prisopplysninger angående hva tilsvarende boliger selges for. Gå på visninger, se på annonser, sjekk med boligbyggelaget, osv. Det finnes også tjenester på nett som kan gi en pekepinn på hva tilsvarende boliger er verdt. En eiendomsmegler kan også engasjeres for å utarbeide en verdivurdering. Vanligvis er dette ikke kostbart.
 4. Salgsoppgave: lag en salgsoppgave som kan deles ut eller publiseres:
   • Salgsoppgaven bør inneholde opplysninger om boligens svake og sterke sider
   • Gi en god og sannferdig beskrivelse av boligen gjennom bilder og med egne ord
   • Se på salgsoppgaver fra ulike visninger, f.eks. i nabolaget, og følg malen.
 5. Annonseringen: vurder hvor og hvordan du vil annonsere: Aviser, annonseringsnettsteder, sosiale medier, oppslag, venner og kjente.
 6. Visninger:
   • Klargjør boligen og eiendommen for visning.
   • Vær tilgjengelig og sett av romslig med tid i forhold til visninger
   • Gjør interessenter oppmerksom på både sterke og svake sider ved boligen
   • Hele eller deler av arbeidet kan også bistås av en markedsfører, en fotograf, et trykkeri, osv dersom det er ønskelig.
 7. Budrunde: husk at akseptert bud medfører at bindende avtale er inngått. Budene må være skriftlige. Før budlogg med følgende innhold:
   • Budgiver
   • Tidspunkt for budet
   • Beløp
   • Akseptfrist
 8. Kontrakt: formaliser den bindende avtalen skriftlig i en kjøpskontrakt. Kjøpekontrakt kan utarbeides av advokat.
 9. Oppgjør: innebærer betaling, tinglysning for å oppnå rettsvern, samt sletting av heftelser.

Punkt 9, og til en viss grad punkt 8, anbefaler Forbrukerrådet at gjennomføres ved hjelp av advokat eller eiendomsmegler, eventuelt bank.

Hva gjør advokaten?

Dersom man velger å selge boligen selv, kan du avtale med advokaten hvor mye av oppdraget som skal utføres av ham, men vanligvis velger man å bruke advokaten til å utarbeide kjøpekontrakt, samt å foreta oppgjøret. I slikt tilfelle vil advokaten tinglyse en såkalt urådighetserklæring på eiendommen. Dette innebærer at ingen kan tinglyse heftelser eller overskjøte eiendommen uten at advokaten har godkjent dette. Dette er nødvendig for at advokaten kan sikre kjøper at han får eiendommen overskjøtet til seg når han har betalt kjøpesummen, samt det gjør at advokaten har trygghet for å innestå overfor kjøpers bank at kjøpers lån vil få den panteprioritet som er avtalt. Ved tinglysing av urådighetserklæringen vil advokaten samtidig motta panteattest som viser hjemmelsforhold og heftelser i boligen, og vil dermed ha full kontroll med at eiendomsoverdragelsen skjer trygt.

Advokaten vil få kjøpesummen utbetalt til sin klientkonto, og deretter vil skjøtet bli tinglyst på kjøpers hånd. Kjøpesummen betales så ut til selger.

Dersom kjøper skal ha lån på boligen, må advokaten sørge for å tinglyse bankens pantobligasjon. Dersom selger hadde pantebeheftet lån på boligen må advokaten også sørge for at dette pantet slettes som følge av at lånet innfris med midler fra kjøpesummen.

Denne fremgangsmåten er identisk med hvordan eiendomsmeglere foretar oppgjøret.