blank

Arbeidsrett

Arbeidsretten omfatter alle juridiske forhold knyttet til arbeidsforhold – det være seg inngåelse av arbeidsavtale, den løpende gjennomføringen av arbeidet med de endringer og omstillinger dette kan innebære, eller avslutning av arbeidsforholdet.

blank

Arv og skifte

Arveretten inneholder regler som bestemmer hvem som skal ha avdødes eiendeler, og hvordan overgangen av eiendelene fra avdøde til arving skal skje. Reglene finnes først og fremst i arvelova. Av betydning for arveoppgjøret er også skifteloven.

blank

Familierett

Familieretten er en del av privatretten som inneholder rettsreglene om familieforhold, som inneholder rettsreglene om familieforhold, for eksempel regler for inngåelse og oppløsning av ekteskap og registrert partnerskap, ugift samliv…

blank

Fast eiendom

For folk flest er kjøp av egen bolig noe av det mest kostbare vi gjør i livet. Utover en høy kjøpesum kan vi også støte på uforutsette kostnader til reparasjoner, vedlikehold, nabotvister, offentlige påbud etc.

blank

Kjøpsrett

Kjøpsretten omfatter i utgangspunktet alle kjøp av varer eller tjenester. Reglene regulerer kjøpers og selgers rettigheter og plikter etter kjøpsavtalen. Det kan imidlertid være vanskelig å vite hva man har krav på og hvordan man skal gå fram.

blank

Personskade

Advokatene våre har den spesialkompetansen som er nødvendig for å få gode resultater for våre klienter. Våre advokater bistår i saker knyttet til trafikkskade, yrkesskade, ansvars- og fritidsskade, materielle skader. Er du påført personskade kan du ha rett på erstatning.

blank

Eiendomsoppgjør

En trygg eiendomshandel til en brøkdel av prisen. Gjør det selv og spar tusenvis av kroner i meglerhonorar. Vi har skreddersydd en egen salgspakke for å gi deg som selger boligen selv en trygg handel. Du kan lett spare 100.000 på å selge boligen selv.