Om bruk av andres kjennetegn som søkeord på Google er i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25

Om bruk av andres kjennetegn som søkeord på Google er i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25

 

Høyesterett tok i enstemmig dom 14.12.2021 –  stilling til om bruk av konkurrenters kjennetegn som betalt søkeord ved søkermotorannonsering på internett, var i strid med kravet til god markedsføringsskikk i markedsføringsloven § 25.

 

Bank Norwegian ble saksøkt av Brabank, Komplett Bank og Ikano Bank. De tre bankene mente at Norwegian har brutt markedsføringsloven ved å betale for å dukke opp i Google-treff ved søk på konkurrentenes navn.

 

Høyesterett kom som lagmannsretten til at det ikke var grunnlag for å forby Bank Norwegians annonsepraksis. Dommen er viktig og avklarer rekkevidden av markedsføringsloven § 25 ved søkemotorannonsering. Høyesterett har en grundig drøftelse av rekkevidden av det varemerkerettslige vernet, inklusive EU-domstolens varmerkerettslige vurdering av bruk av kjennetegn som betalt søkeord i Google Ads. Konklusjonen er at bruken av andres kjennetegn ved søkermotorannonsering ikke innebærer varemerkeinngrep.

 

Våre advokater bistår i forbindelse med utvikling, registrering og tvister om varemerker, logo og kjennetegn bruk i næringslivet.