Ny lov om konkursbeskyttelse

Stortinget har som følge av COVID-19 situasjonen vedtatt (28.04.2020) en midlertidig lov om rekonstruksjon – som har til hensikt å beskytte bedrifter mot unødvendige konkurser.

Et selskap i økonomiske problemer har tidligere vært henvist til frivillige forhandlinger med sine kreditorer for å unngå konkurs. Den nye loven gjør det enklere å få anledning til å forhandle om restrukturering. I det store og hele innebærer loven en formalisering av dagens forhandlingsprosess.

Det er likevel forventet at kreditorer og aksjonærer må gjennom en forhandlingsprosess, med gjennomgang av likviditetsprognoser og balanse. Dette for at kreditorene skal kunne vurdere ulike scenario.

Oppsummert innebærer den nyinnførte konkursbeskyttelsen:

  • Enklere å få vedtatt en rekonstruksjonsplan
  • Det åpnes for konvertering av gjeld til aksjer
  • Rekonstruksjonsplanen kan innebære hel eller delvis salg av virksomhet
  • Det gis hjemmel til å gjøre et midlertidig unntak fra fortrinnsretten for skatte- og avgiftskrav
  • Rekonstruksjonen kan igangsettes på et tidligere tidspunkt enn i dagens system med gjeldsforhandlinger. Selskapet trenger ikke ha kommet til den situasjon at det ikke kan betjene sin gjeld fortløpende.

Hva må man gjøre for å åpne rekonstruksjonsforhandling?

Det må fremmes en begjæring for tingretten, som inkluderer:

  • redegjørelse for de økonomiske problemene,
  • redegjørelse for hvordan rekonstruksjonen skal gjennomføres
  • skisse til løsning, og redegjørelse for kontakten med kreditorene om løsningen.
  • redegjørelse for hvordan selskapet skal finansiere driften mens forhandlingene pågår.
  • en oversikt over eiendeler og gjeld, samt de sikkerheter som hefter for gjelden

Vi anbefaler å sikre kvaliteten på begjæringen, ved å benytte uavhengige tredjeparter – og ikke bare selskapets egen kompetanse. Tverrfaglig kvalitetssikring fra revisor og advokat vil gi løsningsskisser, likviditetsanalyser og risikovurderinger som styrker muligheten for konkursbeskyttelse – og som øker kreditorenes samarbeidsvilje.
Advokatfirma Tingmann AS har samarbeid med revisorer, og kan bistå selskaper i forbindelse med rekonstruksjon og konkursbeskyttelse.

blank

For mer informasjon bes tatt kontakt med Bjørn Bredal,
Partner i Advokatfirma Tingmann AS