Vivian Nevland

Advokat
vivian.nevland@tingmann.no
Tlf.: 908 07 370

Vivian Nevland

Vivian har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og ble uteksaminert i desember 2015.

Hun har fordypning i fagene bygge- og entrepriserett, barnerett og arbeidsrett.

Nevland skrev masteroppgave innen entrepriserett med tittelen: «Utviklingsrisiko – et alminnelig entrepriserettslig prinsipp?».

Hun ble ansatt i Advokatfirma Tingmann AS (da Advokatfirma Helliesen & Co AS) i september 2019. Fra tidligere har hun jobbet som jurist i Vegdirektoratet i Oslo, og som rådgiver i Forbrukerrådet i Stavanger. Nevland har hatt rollen som mekler i flere hundre tvistesaker innen forbrukerjuss, og har opparbeidet seg erfaring med å håndtere ulike type tvister, samt å gi råd og veiledning i den enkelte sak.

Nevland arbeider innenfor de fleste juridiske rettsområder.

Kjernekompetanse:

  • Kjøpsrett, avtale- og kontraktsrett: bygge- og entrepriserett, både næringsentrepriser og forbrukerentrepriser, håndverkertjenester og andre typer tjenesteavtaler
  • Arbeidsrett
  • Mekling og tvisteløsning