Sondre Antonsen

Advokat
Sondre.antonsen@tingmann.no
Tlf.: 464 27 159

Sondre Antonsen

Sondre Antonsen ble uteksaminert som master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø høsten 2015. Under studiet tok han skatte- og selskapsrett som spesialfag, og skrev masteravhandling om skattemessig klassifisering av inntekt for aktive eiere av selskap.

Han har vært ansatt hos Advokatfirma Tingmann AS siden november 2018, og fikk advokatbevilling i juli 2020. Sondre har tidligere jobbet som jurist i Forbrukerrådet, hvor han primært drev med mekling i tvistesaker mellom forbrukere og næringsdrivende, samt annen juridisk bistandsytelse på forbrukerområdet. Han har i tillegg arbeidserfaring fra Kystverket.

Sondre jobber innenfor de fleste rettsdisipliner som dekkes av Advokatfirma Tingmann AS – med hovedvekt på bl.a. fast eiendom, kjøp og salg, selskapsrett. Han har særlig kompetanse innenfor forbrukerretten (kjøp og forbrukerkjøp, håndverkertjenester, mv.), og er for tiden oppnevnt som medlem i Forbrukerklageutvalget.

Kjernekompetanse:

  •      Forbrukerrett
  •      Kontraktsrett
  •      Fast eiendom
  •      Selskapsrett
  •      Arverett
  •      Tvisteløsning
  •      Prosess