Sondre Antonsen

Advokat
Sondre.antonsen@tingmann.no
Tlf.: 464 27 159

Sondre Antonsen

Sondre ble uteksaminert som master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø høsten 2015, med skatte- og selskapsrett som spesialfag.

Han skrev masteravhandling om klassifisering av inntekt for aktive eiere av selskap.

Antonsen ble ansatt hos Advokatfirma Tingmann AS (da Advokatfirma Helliesen & Co AS) i november 2018. Han har tidligere jobbet som jurist i Forbrukerrådet, hvor han primært drev med mekling i tvistesaker mellom forbrukere og næringsdrivende, samt annen juridisk bistandsytelse på forbrukerområdet. Han har i tillegg arbeidserfaring fra Kystverket.

Advokat Antonsen jobber innenfor de fleste rettsdisipliner som dekkes av Advokatfirma Tingmann AS. Med sin bakgrunn fra Forbrukerrådet, er han særlig spesialisert på saker som berører forbrukerområdet – herunder kjøp og forbrukerkjøp, håndverkertjenester, kjøp og salg av fast eiendom, bustadoppføring, m.m.

Kjernekompetanse:

  • Kontraktsrett
  • Avtalerett
  • Selskapsrett
  • Tvisteløsning