Roy Arvid Hjortland

Advokat i kontorfellesskap
rah@tingmann.no
Tlf.: 977 76 060

Roy Arvid Hjortland

Roy Arvid har arbeidet som jurist i mer enn 20 år.

Etter fullført utdannelse var han noen år i skatteetaten der han også foreleste ved skatteetatsskolen i fordypningsemner i ligningsforvaltningsrett for nyansatte jurister i skatteetaten.

Siden da har han praktisert som advokat på seniornivå i noen av Norges største advokatfirmaer, før han startet egen praksis i 2013. Han har siden 2016 vært i kontorfellesskap med Advokatfirma Tingmann AS (da Advokatfirma Helliesen & Co AS).

Roy Arvid har bistått nasjonale og internasjonale virksomheter i forhandlinger og strategiske beslutninger, samt med juridisk rådgivning og i tvister for domstolene, voldgiftsrett og forvaltning.

Kjernekompetansen til Roy Arvid er skatterett, forvaltningsrett, selskapsrett og kontraktsrett. Hans erfaring fra disse fagområdene er betydelig og variert, og omfatter bl.a. nasjonal og internasjonal skatteplanlegging, bistand I forbindelse med ligningsmessige endringer i et mangfold av situasjoner, herunder fusjoner, fisjoner, oppkjøp og strategisk rådgivning omkring transaksjoner generelt.

Roy Arvid har i tillegg allsidig erfaring fra strategisk og forretningsjuridisk rådgivning. Han bistår ved kontraktsforhandlinger, insolvens og restruktureringer, fast eiendoms rettsforhold og syndikater, foruten alminnelig forretningsjuridisk praksis.

Kjernekompetanse:

  • Skatterett
  • M&A, transaksjoner
  • Kommersielle kontrakter, kontraktsforhandlinger og -tvister
  • Selskapsrett
  • Konkurs, insolvens og restrukturering
  • Tvisteløsning, prosedyre og voldgift
  • Ligningsforvaltningsrett og generell forvaltningsrett
  • Generell forretningsjuridisk rådgivning