Espen Enge Helgøy

Advokat / Partner
espen.enge.helgoy@tingmann.no
Tlf.: 984 99 099

Espen Enge Helgøy

Helgøy er utdannet ved Universitet i Bergen og Università Cattaneo i Milano.

Han tok embetseksamen i 2006 og har spesialfag i anskaffelsesrett, kommersiell kontraktsrett samt EU/EØS rett.

Helgøy er fagansvarlig advokat innenfor områdene bygg- og entrepriserett, offentlige anskaffelser og kontraktsrett.

Han besitter juridisk spisskompetanse innen norsk og europeisk regelverk for offentlige anskaffelser og konkurranserett. Han bistår både offentlige oppdragsgivere og private leverandører i konkurranser om offentlige kontrakter og forvaltningsrettslige problemstillinger knyttet opp mot konkurranseregelverket.

Helgøy har lang erfaring med juridisk bistand til profesjonelle aktører innen bygg- og anleggsentreprise, vare- og tjenestekontrakter – herunder IT- kontrakter. Han prosederer jevnlig kontraktstvister for retten. Helgøy arbeider også som juridisk rådgiver ved gjennomføring av større prosjekt- og utviklingskontrakter.

Kjernekompetanse:

  • Bygg- og entrepriserett
  • Offentlige anskaffelser
  • Kontraktsrett
  • Fast eiendom
  • Selskapsrett
  • Arbeidsrett
  • Konkurranserett