Bjørn Michael Ellingsen

Advokat
bjorn.ellingsen@tingmann.no
Tlf.: 952 13 572

Bjørn Michael Ellingsen

Bjørn Michael har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen 1999, med selskapsrett som spesialfag.

Han ble ansatt som advokatfullmektig i Advokatfirma Tingmann AS i april 2022 og fikk advokatbevilling i november 2023. Fra tidligere har Ellingsen jobbet 14 år i oljebransjen, og tilegnet seg god kompetanse og forståelse av de ulike kontraktsmodeller og standarder som benyttes innen offshore-industrien. Han har bistått med juridisk rådgivning på leverandørsiden i fire år med Halliburton og deretter 10 år på selskapssiden med Talisman/Repsol.

Han har erfaring som rettshjelper gjennom Juristfellesskapet, senere Juridica. Videre har han jobbet som førstekonsulent/jurist i NAV, tidligere trygdetaten, med særlig ansvar for helserelaterte ytelser så som sykepenger, rehabilitering, attføring og uførepensjon.

Bjørn Michael arbeider innenfor de fleste juridiske rettsområder.

Kjernekompetanse:

  • Standardkontrakter og innkjøpsbetingelser for leveranser til norsk kontinentalsokkel
  • Selskapsrett
  • Fast eiendom
  • Familie og arverett
  • Entreprise og byggesaker
  • Trygderett
  • Avtalerett
  • Erstatning