Bjørn Bredal

Partner
bjorn.bredal@tingmann.no
Tlf.: 958 82 902

Bjørn Bredal

Bjørn er juridisk utreder, og har arbeidet hos oss siden våren 1999, og vært partner siden 2009.

Han er i dag advokatfirmaets styreleder.

Med så vel juridisk som økonomisk bakgrunn arbeider Bredal mest med problemstillinger i skjæringspunktet mellom jus og økonomi. Han har lang erfaring i selskapsrett, styrearbeid, regnskap og økonomi, og har også bistått forsvarerteam i større økonomiske straffesaker. Forøvrig arbeider han med transaksjoner, saksforberedelse og forhandlinger.

Bredal er advokatfirmaets kontaktperson innen bank- og finansrett, og innen selskapsrett og transaksjoner.

Kjernekompetanse:

  • Selskapsrett
  • Regnskap
  • Økonomi
  • Finansrett