Kort om håndverkertjenester

Når du som privatperson inngår avtaler om reparasjoner, vedlikehold, installasjoner eller ombygging av din faste eiendom eller på ting, reguleres forholdet av håndverkertjenesteloven.

Det klassiske er arbeid som utføres av elektriker, snekker, rørlegger, murer og tømrer. Det er også blitt mer vanlig med totalentreprenører, som igjen hyrer inn nødvendige tjenester for å få utført arbeidet. Dersom arbeidet ikke regnes som nyoppføring av bygning til boformål, vil også slike avtaler reguleres av håndverkertjenesteloven.

Håndverkertjenesteloven er ufravikelig. Det innebærer at håndverkeren ikke kan gi deg dårlige vilkår enn det som følger av loven, jf. håndverkertjenesteloven § 3.

Når foreligger en mangel etter håndverkertjenesteloven?

Utgangspunktet er at det vil foreligge en mangel dersom kvaliteten på tjenesten avviker fra det som er avtalt.

Avtalen er altså det primære grunnlaget og utgangspunktet for å avgjøre om tjenesten er mangelfull. Det er derfor viktig å lage en skriftlig kontrakt med håndverkeren før arbeidet igangsettes.

Som illustrasjon kan det nevnes at en tjeneste vil være mangelfull dersom arbeidet blir dårligere utført enn avtalt og/eller forutsatt, eller at arbeidet ikke er i henhold til forskrifter og andre regelsett som regulerer hvordan tjenesten skal utføres.

Slike mangler kan gi grunnlag for holde betalingen tilbake, kreve retting av mangelen, prisavslag, erstatning eller i de mest alvorligste tilfellene heve avtalen.

Dersom du oppdager feil, som du tror kan utgjøre en mangel med tjenesten, er det viktig å reklamere til håndverkeren så snart som mulig. Vi anbefaler at du reklamerer per e-post. Du vil i så fall sikre notoritet for at du har klaget på tjenesten.

Dersom dere ikke lykkes med å komme til enighet, er du velkommen til å ta kontakt med Advokatfirmaet Tingmann AS. Vi vil alltid forsøke å løse tvisten så raskt som mulig, og til det beste for deg og ut fra dine interesser. Dersom du har hus- eller innboforsikring, vil ofte forsikringsselskapet dekke utgifter til advokat. Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi undersøke dette for deg, og søke om rettshjelpsdekning.