Hvordan få pengene tilbake for en vare eller tjeneste du har kjøp på internett med kredittkort når selger ikke ordner opp?

Hvordan få pengene tilbake for en vare eller tjeneste du har kjøp på internett med kredittkort når selger ikke ordner opp?

 

Finansavtaleloven § 54 b gir forbrukere gode rettigheter ved kjøp av en vare eller tjeneste fra en næringsdrivende på internett når forbrukeren har handlet med kredittkort.

 

Bestemmelsen gir forbrukere rett til å kreve pengene tilbake direkte fra kredittyteren (banken), dersom forbrukeren f.eks. har blir svindlet av selger, selger går konkurs eller at varen eller tjenesten ikke svarer til det forbrukeren kan forvente ved kjøpet, og selger ikke ønsker å ordne opp.

 

Bestemmelsen gjelder både i Norge og i utlandet, og gir dermed forbrukere gode rettigheter og beskyttelse mot useriøse selgere på internett.

 

Når kan du rette krav mot kredittyter (banken) etter finansavtaleloven § 54 b?

 

For at du skal kunne fremsette krav mot kredittyter/banken din etter finansavtaleloven § 54 b, må følgende fire vilkår være oppfylt:

 

  • Du må ha benyttet et kredittkort. Dette innebærer at dersom du har betalt med et vanlig debetkort, vil du ikke være beskyttet av denne bestemmelsen, og kan følgelig heller ikke klage til kredittyter/banken din.
  • Videre må du ha kjøp varen eller tjenesten fra en næringsdrivende via internett, hvilket betyr at dersom du har handlet med kredittkort fra en privatperson, gjelder ikke bestemmelsen.
  • Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt
  • Dernest må ha reklamert til selger før du kontakter kredittyter/banken din, samt ev. fremvise at du har forsøkt å løse tvisten direkte med selger først. Ta derfor vare på selve reklamasjonen (klagebrevet, eller klage sendt per e-post eller lignende) og ev. øvrig korrespondanse du har hatt med selger.

 

Vårt råd!

 

Med bakgrunn i denne bestemmelsen, som klart gir en ekstra beskyttelse i forbrukersaker, vil det være tryggere for forbrukere å betale med kredittkort ved kjøp på internett.