Har forbrukeren en avbestillingsrett ved kjøp av bruktbil fra forhandler?

Advokatfirmaet Tingmann AS har fått flere henvendelser fra forbrukere som lurer på om de kan avbestille et bruktbilkjøp. Det kan rett og slett være fordi forbrukeren ikke lenger har behov for den aktuelle bilen, eller bare angrer på kjøpet. Har forbrukeren egentlig en rett til å avbestille kjøpet, og vil en ev. avbestilling få noen konsekvenser for forbrukeren?

 

Hovedregelen i norsk rett er at det ikke foreligger en alminnelig rett til avbestilling. Utgangspunktet er at avtaler skal holdes. Ved kjøp av en bruktbil mellom to private parter, gjør dette seg gjeldende, hvor hovedregelen da er at man ikke har en rett til å avbestille kjøpet.

 

I forbrukerkjøp – det vil si kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende – er dette imidlertid annerledes. Utgangspunktet er her at forbrukeren har en lovbestemt rett til å avbestille kjøpet. Dette fremgår av forbrukerkjøpsloven (fkjl.) § 41. Vi vil kort gjennomgå denne bestemmelsen nedenfor, hvor hovedtrekkene vil bli belyst.

 

Forbrukeren kan avbestille før levering       

 

Som det fremgår av bestemmelsen i fkjl. § 41 første ledd, har forbrukeren en rett til å avbestille kjøpet før levering.

 

Forbrukerens avbestillingsrett er altså begrenset til før levering har funnet sted. Leveringen skjer når tingen overtas av forbrukeren. Forbrukeren kan dermed fritt velge å gå fra kjøpsavtalen ved å avbestille bruktbilkjøpet, så lenge dette skjer før han har hentet bilen.

 

Det mange forbrukere gjerne ikke er klar over, er at forbrukeren kan bli erstatningsansvarlig for det tap selger er blitt påført som følge av avbestillingen.

 

Som illustrasjon kan vi se på følgende eksempel: Du har inngått en avtale om kjøp av en bruktbil fra en næringsdrivende for kr 100.000. Før leveringstidspunktet ombestemmer du deg, og du velger da å avbestille kjøpet. Selger kan da ikke motsette seg dette, og kreve betaling av deg, men han kan – og vil som regel alltid – forsøke å selge bilen til en annen person. Dersom selger ikke klarer å oppnå samme pris som du var villig til å gi, kan selger kreve denne prisdifferansen dekket av deg.

 

Selger har likevel en plikt til å begrense tapet så langt det lar seg gjøre. Dersom selger ikke klarer å overholde dette, og f.eks. fremsetter et urimelig høyt krav mot deg, kan det føre til selger selv må bære hele eller deler av det økonomiske tapet.

 

Dersom du ønsker å avbestille et kjøp og/eller en tjeneste, eller bare lurer på noe om forbrukerens avbestillingsrett- og ansvar, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 51 84 12 20, slik at vi kan ta en uforpliktet prat om det.