Har du oppdaget skjult mangler ved kjøp av bolig?

Har du oppdaget skjult mangler ved kjøp av bolig?

 

Hvert år blir tusenvis av boliger solgt i Norge, og stort sett går handelen fint. Likevel er det flere boligtvister, som ender i retten. Enkelte av disse tvistene, kan f.eks. dreie seg om at selger har unnlatt å opplyse om kjente feil og mangler ved boligen. I denne artikkelen vil vi kort ta en gjennomgang av dette tema.

 

Lovvalg

 

Dersom du har inngått avtale om kjøp av en helt ny bolig med en entreprenør, er det bustadoppføringslova, som regulerer rettsforholdet mellom forbrukeren og entreprenøren.

 

Dersom du har kjøpt en brukt bolig, er det avhendingslova, som kommer til anvendelse.

 

Hva vil det si at det foreligger en mangel?

 

Begrepet «mangel» omfatter at det må foreligge et avvik mellom det kjøper har fått ved overtakelsen av boligen enn det som var avtalt, eller klart forutsatt mellom partene at kjøper skulle få.

 

Det kan også foreligge en mangel dersom selger har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om boligen.

 

Dersom kjøper kan dokumentere at boligen har mangler, gir både bustadoppføringslova og avhendingslova en rekke rettigheter til kjøper. Dette i form av ulike krav, som skal rettes mot selger av boligen. For eksempel krav om retting av mangelen, prisavslag, heving av kjøpet og/eller erstatning for eventuelle påførte utgifter pga. mangelen.

 

Skjulte opplysninger om boligen fra selgers side

 

Det fremkommer av begge lovene at boligen har en mangel dersom kjøper ikke har fått opplysninger om omstendigheter med boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å forvente å få. Dette gjelder kun i de tilfeller der en kan gå ut ifra at det har virket inn på avtalen at opplysningen ikke var gitt.

 

Som illustrasjon kan det utgjøre en mangel med boligen dersom det fremgår av salgsannonsen at boligen er i god stand og der selger, i egenerklæringsskjemaet, har krysset av for «nei» på spørsmål om boligen har fuktskader, råte mv. Dersom kjøper oppdager råteskader kort tid etter kjøpet, og det antas at selger var kjent med dette, eller måtte være kjent med dette, vil det utgjøre en mangel.

 

Videre vil det som regel utgjøre en mangel dersom selger har gitt uriktige opplysninger ved boligen. Dette kan f.eks. også være under visning, dersom en potensiell kjøper spør selger om det er veggdyr i boligen, og selger svarer nei, men så viser det seg at det er veggdyr, og at de mest sannsynlig har vært i boligen i flere år.

 

Husk å gi selger beskjed!

 

Dersom du mistenker at boligen har mangler, som selger har skjult eller ikke opplyst om, vil du mest sannsynlig ha et berettiget krav mot selger. Det er viktig at du sender en reklamasjon til selger, så snart du tror at det kan være en mangel.

 

Vi bistår deg gjerne med å sende reklamasjonsbrevet til selger, eller gir deg veiledning, dersom du er usikker for hvordan du skal gå frem.

 

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss!

 

Husk også at dersom du har boligforsikring, så vil forsikringsselskapet ditt mest sannsynlig dekke 80 % av dine advokatutgifter i en boligtvist.