Gode nyheter til deg som skal bygge terrasse og/eller tilbygg

Gode nyheter til deg som skal bygge terrasse og/eller tilbygg

 

Fra 1. mai 2021 er det mulig å bygge terrasse og/eller tilbygg uten å søke om tillatelse fra kommunen. Dette er viktige endringer i byggesaksforskriften.

 

Før dette tidspunkt var det krav om søknad om byggetillatelse dersom man ønsket å bygge terrasse eller tilbygg med rom til varig opphold – uavhengig av størrelsen.

 

De nye reglene nå innebærer at du vil få større frihet til å bygge på din eiendom.

 

Hva er de viktigste endringene?

 

  • Du kan sette opp en terrasse på inntil én meters høyde med rekkverk uten å søke om tillatelse fra kommunen

 

  • Du kan bygge et mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter, som kan brukes til beboelse eller varig opphold uten å søke om tillatelse fra kommunen

 

  • NB! Tilbygget må være minimum fire meter fra nabogrensen, det må være understøttet og bygget kan ikke overstige to etasjer.

 

  • Dersom du planlegger bebyggelse utover disse kravene, blir tilbygget søknadspliktig.

 

For en fullstendig oversikt over endringene i byggesaksforskriften, kan du lese her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-02-09-410

 

Det er den som vil bygge, som har ansvar for å avklare om bebyggelsen er i samsvar med regelverket. Du bør først sjekke kommunens plan for det område det skal bygges på, før du ev. setter i gang med arbeidet.

 

Dersom du er usikker på om tiltaket er søknadspliktig eller ikke, er du velkommen til å ta kontakt med oss for en prat.