Generasjonsskifte i familiebedriften?

Advokatfirma Tingmann har bred erfaring med generasjonsskifte i familiebedrifter.

 

Hvordan generasjonsskiftet for nettopp din bedrift skal se ut beror på en rekke faktorer. Økonomisk sikkerhet for den som skal gi fra seg, frihet under ansvar for den eller de som skal overta driften, og trygghet for de som evt. ikke skal delta i den videre drift er bare noen av faktorene som må tas i betraktning.

 

Bør det etableres en konsernstruktur, med et holdingsselskap som eier? Skal det etableres A- og B-aksjer? Skal drift og eiendom skilles? Hvordan skal den fremtidige utbyttepolitikken være – skal kapitalen forbli i bedriften og brukes til vekst og utvikling, eller skal det betales ut utbytte som gjør at mer passive eiere også «får sitt»? Hvordan bør en evt. aksjonæravtale utformes? Og bør det vurderes om en skal rigge seg for en mulig exit i løpet av de kommende årene?

 

Spørsmålene kan være mange. Uansett bør en benytte muligheten til å klarlegge forventninger både til og fra den enkelte, og til å definere en klar eierstrategi.

 

Advokatfirma Tingmann har den rette kompetansen til å hjelpe. Arverettslig, selskapsrettslig, eiendomsrettslig og skatterettslig kompetanse er en selvfølge. Men vi mener også å ha god erfaring med å ivareta også de mer emosjonelle sidene: For det er ikke til å komme forbi at det for en bedriftseier kan være forbundet med sterke følelser å «gi fra seg makten», og også ansvaret med å skulle ta bedriften videre kan føles overveldende. I tillegg kommer at rettferdighet og likebehandling kan oppfattes forskjellig av ulike personer.

 

Advokatfirma Tingmann har også nært samarbeid med kompetente revisorer,  regnskapsførere og andre som kan trekkes inn i et tverrfaglig team som bistår i disse vurderingene. I tillegg kan vi gjennom vårt nettverk foreslå dyktige eksterne styremedlemmer, med kompetanse innen ledelse, juss, markedsføring, eiendomsutvikling osv. Et eksternt styremedlem kan i mange tilfeller – i tillegg til det rent faglige – også fungere som en mentor for den som skal overta, og en «bølgedemper» der styret for øvrig består av familiemedlemmer med sterke meninger.

 

Et lite poeng til slutt: Enkelte meningsmålinger tyder på at vi kan få en rødgrønn regjering ved neste stortingsvalg – i 2021. I så fall kan regjeringen bli avhengig av støtte fra partier som ønsker gjeninnføring av arveavgiften. Hvis man likevel tenker på å overføre verdier, kan det være fornuftig å vurdere om det skal gjøres forut for valget.

 

Ta kontakt med Advokatfirma Tingmann for en uforpliktende prat, så er vi sikre på at vi kan sette sammen det rette teamet for nettopp ditt generasjonsskifte.