Fremdriftshindringer i entreprisekontrakter, særlig i lys av korona-pandemien og krigsutbruddet i Ukraina.

Kurset vil ta sikte på gi en praktisk innføring i problemstillinger knyttet til manglende fremdrift, herunder varsling og force majeure klausuler.

Meld deg på kurset her