Det moderne forretningsliv bygger rettslig sett på prinsippet om avtalefrihet.

En større del av forhold innen forretningsliv reguleres av kontrakter. Det kan være arbeidsavtaler, kontrakter om finansiering, oppkjøp og fusjoner, kontrakter om utveksling og anskaffelser av varer og tjenester med mer.

Av denne årsak er kontraktsrett ikke bare praktisk. men også prinsipielt sett noen av de viktigste områdene for et forretningsadvokatfirma. Det er ikke uvanlig at transaksjoner er komplekse og krever løsninger som involverer ulike juridiske områder. Advokatfirma Tingmann bistår alle typer klienter i alle bransjer og gjennom alle ledd av en transaksjon; fra planlegging til gjennomføring.

I tillegg til selskaps- og kontraktsrett, er konkurranserett og arbeidsrett områder som er av stor betydning for transaksjonene, Vi kan tilby markedsledende kompetanse på dette området.

Vi bistår med blant annet:

 • Valg av organisasjonsform og konsernstruktur
 • Etablering av selskaper og filialer
 • Aksjonæravtaler og forkjøpsrettigheter
 • Fisjoner, fusjoner og restruktureringer
 • Konserninterne transaksjoner
 • Kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser
 • Ansvarlige lån og konvertible lån
 • Corporate governance
 • Styreansvar og granskning
 • Omdannelse, oppløsing og avvikling av selskaper
 • Kjøp og salg av selskaper eller virksomhet, fra tilretteleggingen, under forhandlinger, kontraktsutforming og «due diligence» frem til transaksjonen er gjennomført
blank

Ta kontakt for gratis førstegangsråd