Advokatfirma Tingmann har i over 30 år hatt klienter innen oljesektoren.

Lokalisering i Stavanger har gitt nær kontakt til klientene. Vi kjenner miljøet og rammevilkårene som leverandørene arbeider innenfor, herunder NTK/NF-kontrakter.

Våre advokater kombinerer kommersiell og teknisk kunnskap med juridisk kompetanse som gjør oss i stand til å levere gode, praktiske og effektive råd til aktørene i bransjen.

Vi bistår med blant annet:

  • Norsk arbeidsrett
  • Rådgivning tilknyttet kontraktuelle problemstillinger
  • Identifisering av behov for og ivaretakelse av IP-rettigheter
  • Leverandørkontrakter,
  • Totalleveranse- og fabrikasjonskontrakter
  • Tvister i slike kontraktsforhold og prosjekter, både med megling og domstolstvister.
  • Vi rådgir også om finansieringsløsninger og selskapsstrukturer for prosjektene.
blank

Ta kontakt for gratis førstegangsråd