For juridiske relasjoner mellom både privatpersoner og virksomheter, er kontrakstrett både fellesnevneren og styringsverktøyet.

I samarbeid med våre klienter skaper vi merverdier for selskaper. Dette gjøres i blant annet gjennom gode, solide kontrakter som ivaretar klienters behov og fordeler ansvar.

Advokatfirma Tingmann yter bistand i alle saker knyttet til privatrettslige og kommersielle kontrakter som utarbeidelse, forhandlinger, oppfølgning samt kontraktshåndtering. I tillegg bistår vi i alle typer tvisteløsning i domstol eller voldgift.

Vi bistår med kontraktsutforming, herunder individuelle skreddersydde kontrakter og ved nødvendige tilpasninger til standardkontrakter, samt ved kontraktsforhandlinger. Advokatfirma Tingmann har også bred erfaring i å bistå under gjennomføringen av kontrakter om utveksling av varer og tjenester – dette kan være løpende bistand til prosjekter som møter utfordringer. Vår omfattende bistand til tvisteløsning, rettsprosesser, relaterer seg også ofte til kontraktsrettslige spørsmål.

Våre advokater har inngående bransjekunnskap og erfaring med kontrakter og forhandlinger. Advokatene pleier et forhold til kunder og klienter slik at de får konkret erfaring med å forhandle avtaler som part med ansvar for resultatet, samt en dypere forståelse for virksomheters behov og tenkemåte.

Vi bistår med blant annet:

 • Arbeidsavtaler – både norske og utenlandske arbeidstagere
 • E-commerce
 • Entreprise
 • NS-kontrakter og offshoreindustriens fabrikasjonskontrakter (NF-kontrakt).
 • Forhandlinger
 • Forskning- og utviklingsavtaler og samarbeid
 • Incentiv- og bonusavtaler
 • IT-kontrakter
 • Kommersielle kontrakter
 • Konkurranseklausuler
 • Lisensiering
 • Outsourcing
 • Rammeavtaler
 • Standardvilkår
 • Tvisteløsning