Immaterielle verdier (IPR) utgjør en viktig del av norske virksomheter.

Vi har lang erfaring med flere problemstillinger tilnyttet varemerke, oppfinnelser, opphavsrett og ulike varianter av produktbeskyttelse.

Åndsverkloven

Opphavsrett er eneretten som skaperen av et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk får til å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Opphavsrett reguleres i Norge av åndsverksloven. Opphavsretten er tidsbegrenset, som hovedregel til 70 år etter utløpet av opphavspersonens dødsår.

Opphavsretten medfører først og fremst etterligningsvern. Derfor er ikke spørsmålet om det opphavspersonen skaper er vernet, men om det er ettergjort. Derfor må rettsanvendelsen innledes med likhetsvurderingen.

Patent

Et patent gir innsyn i konkrete løsninger på et teknisk problem. Det beskytter samtidig mot konkurenters mulighet til å produserer og selger produkter der den gitte løsningen er brukt. Et patent gir innehaveren enerett til å bruke sin oppfinnelse kommersielt for en gitt periode som normalt er på 20 år. I denne perioden kan andre hindres i å produsere, importere eller selge oppfinnelsen som er patentbeskyttet.

En innehaver av et gyldig patent kan la andre benytte patentet ved å leie ut en lisens, for eksempel ved at den andre betaler et beløp for hver produsert enhet.

Varemerke

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn, og må kunne gjengis grafisk. Et varemerke kan for eksempel bestå av ord og ordforbindelser (for eksempel slagord), navn, logoer, figurer og avbildninger, bokstaver, tall, emballasje, lyd, og bevegelse, eller kombinasjoner av disse

En stor del av vår rådgivning innen IPR er knyttet til IT- og teknologi området, hvor vi har særlig god kompetanse. Vi har også omfattende erfaring med å bistå i grenseflaten mellom konkurranserett og immaterialrett.

Kilde: jusleksikon.no

Vi bistår med blant annet:

 • Opphavsrett/copyright
 • Varemerker
 • Foretaksnavn
 • Domener
 • Design
 • Markedsføring og profilering
 • Produktetterligninger og piratkopiering
 • Parallellimport
 • Overdragelser
 • IP due diligence
 • Utviklingsavtaler
 • Forretningsideer, konsepter, knowhow, bedriftshemmeligheter
 • Lisensavtaler, produksjonsavtaler og distribusjonsavtaler
 • Eksklusivitetsavtaler
 • Konfidensialitet og taushetsplikt (Non Disclosure Agreement)
 • Franchise-, eneforhandler- og agentforhold
blank

Ta kontakt for gratis førstegangsråd