Eiendomstransaksjoner og megling er et spesialisert fagfelt med høy grad av standardisering og detaljregulering.

Vi yter kompetent og praktisk rådgivning til kjøpere/selgere og leietakere/utleier. Vi bistår som megler i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av transaksjoner for fast eiendom eller eiendomsselskap.

Våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring med kjøp, salg og leie av fast eiendom og bistår løpende eiendomsinvestorer, næringsdrivende og private parter. Vi bistår regelmessig med overdragelse av eiendommer for utvikling og utbygging og har spesiell kompetanse ved overdragelse av eiendommer med utviklings- og utbyggingspotensial:

Vi bistår med blant annet:

 • Kjøp, salg og tomtefeste
 • Ekspropriasjon
 • Utbyggings- og opsjonsavtaler
 • Konsesjon og løysingsrett
 • Regulering, plan- og bygningsrettslige problemstillinger
 • Alle spørsmål relatert til kart- og delingsforretninger, herunder fradeling av anleggseiendommer
 • Seksjonering samt strukturering av kombinerte sameier
 • Leiekontrakter og modeller i enhver form
 • Syndikering, kapitalisering og fondsetablering
 • Strukturering av prosjekter for hensiktsmessig risikostyring
 • Optimalisering av mva, skatt og dokumentavgift
 • Entreprisemodeller og kontrakter
 • Offentligrettslige spørsmål av enhver art
 • Naboforhold
 • Kjøp og salg av eiendommer
 • Kjøp og salg av eiendomsselskaper
 • Kjøp og salg av eiendomsporteføljer
 • Alle spørsmål relatert til due diligence for både kjøper og selger
 • Oppgjør og annen transaksjonsstøtte
 • Eiendomsmegling
 • Tvistehåndtering av voldgift relatert til eiendom og eiendomsrettslige spørsmål

Vi vektlegger praktisk og kostnadseffektiv rådgivning av høy kvalitet. Ved behov kan vi også tilby et tverrfaglig samarbeid med våre advokater med annen spesialkompetanse, for eksempel skatt, mva, familie- og arverett. På denne måten får våre klienter den til enhver tid beste tilgjengelige kompetanse.

blank

Ta kontakt for gratis førstegangsråd