Bygg- og anleggsbransjen utgjør en stor og viktig del av næringslivet med flere aktører innvolvert. Fra byggherre og entreprenører til prosjekterende, rådgivere og myndighetene.

Entrepriseretten gjelder et omfattende fagområde, med flere rettskilder som de privatrettslige standardkontraktene (NS), HMS-regelverket, plan- og bygningsreglene, og flere bygningstekniske bransjenormer og krav. Problemstillinger i en slik prosess forekommer. Dette kan forekomme fra anbuds- og kontraktsinngåelse til sluttoppgjør og i sammenheng med etterfølgende rettstvist.

Vi bistår i alle typer entrepriseoppdrag, og vi bistår både byggherre, entreprenører og prosjekterende. Advokatfirma Tingmann har bred erfaring innen rådgivning i alle byggeprosjektets faser og prosederer flere saker for domstolene årlig. Vi har dyp bransjekunnskap, og skal ha som mål å bidra til å unngå konflikter gjennom tydelige råd, gode kontrakter og en prefesjonell gjennomføring. Om tvister ikke løses gjennom forhandlinger, har vi erfaring med alt fra mindre rettssaker om eneboliger og småbygg til større og langvarige rettsprosesser med flere aktører som angår komplekse byggeprosjekter, og som byr på omfattende og kompliserte faktiske og rettslige problemstillinger. Ved behov samarbeider vi også med firmaets advokater innen øvrige fagområder, som skatt og avgift samt arbeidsrett.

Vi bistår med blant annet:

 • Anbudsprosesser / offentlige anskaffelser
 • Utforming av kontrakter
 • Rådgivning knyttet til standardkontraktene
 • Rådgivning knyttet til prosjekterings- og rådgivningskontrakene (NS 8401 – NS 8404)
 • Risikovurderinger av konkurransegrunnlag
 • Kontraktsforhandlinger
 • Løpende bistand under prosjektgjennomføringen
 • Bistand ved endringshåndtering
 • Sluttoppgjørsforhandlinger
 • HMS/SHA og arbeidsmiljø
 • Offentligrettslige regler (PBL, SAK, TEK, Byggherreforskriften m.v.)
 • Forholdet til myndigheter (Plan og Bygningsetaten, Byggetilsynet, DIBK og Arbeidstilsynet)
 • Tvisteløsning og prosess
 • Innleie av arbeidskraft
 • Håndtering av reklamasjoner og mangler
 • Håndtering av saker med Arbeidstilsynet

Vårt primære fokus vil alltid ligge på å bistå våre kunder med å unngå å havne i omfattende og kostbare rettsprosesser. Vi besitter en unik kompetanse og erfaring gjennom både å ha prosedert en rekke saker for domstolene, og har mangeårige forhold til våre klienters løpende prosjekter. Vi kan tilby våre kunder individuelt tilpassede opplegg som bidrar til å redusere eksponeringen mot omfattende tvistesaker. Dersom tvistesakene først oppstår, har vi erfarne og dyktige prosedyreadvokater som kan håndtere disse. Selv om en sak havner i rettslig prosess, vil våre advokater alltid søke muligheter for løsninger innenfor rammen av f.eks. utenrettslig eller rettslig mekling, evt. innenfor standardkontraktenes tvisteløsningsmekanismer som prosjektintegrert mekling.

Vi kan tilby kurs innenfor ethvert relevant område for aktører i bygg- og anleggsbransjen. Vi tilbyr både “standardkurs” fra vår kurskatalog og spesialtilpassede kurs. Vi har god erfaring med kurs som tilpasses kundens spesielle ønsker og behov, gjerne med utgangspunkt i problemstillinger og “case” som ønskes belyst

blank

Ta kontakt for gratis førstegangsråd