Advokatfirma Tingmann bistår med alt fra finansiering til restrukturering, omstillinger og inndrivelse av pengekrav.

For oss er det viktig med verdiskapning på vegne av våre klienter. Vi gir rådgivning og bistand i forbindelse med forhandlinger, avtaleinngåelse og tvister. 

Vi tar sikte på å være en solid støttespiller for våre klienter gjennom hele finansieringsprosjektet, fra planleggingsfasen hva gjelder finansiering, til forhandling og utforming av dokumentasjon, etablering av sikkerheter og senere ved refinansiering. Vår kompatanse nyttes også i forbindelse med tvangsfullbyrdelse av sikkerheter og andre tiltak knyttet til mislighold av låne- og garantiforpliktelser.

Våre ansatte har tung og bred erfaring med prosjekt- og selskapsfinansiering samt leasing av små og store selskaper. Vi rådgir bistand ved finansieringsprosjekter og særskilte selskapsrettslige elementer som innbefatter finansiering eller finansinstitusjoner. Vi yter også løpende compliance-rådgivning for forsikringsbransjen.

For selskaper som møter utfordringer økonomisk, bistår vi med restrukturering og gjeldsforhandling. Vi vurderer også hvilke muligheter som kan utforskes for å redde virksomheten, herunder hvilke handlingsrom styret har i slike situasjoner. Samarbeid med advokater som besitter annen spesialkompetanse kan forekomme, for eksempelvis ved nedbemanninger.

Vi bistår med blant annet:

 • Spørsmål knyttet til ulike typer finansiering, både for långiver og låntaker.
 • Vurdering av ulike kredittfasiliteter.
 • Utarbeidelse av låne- og sikkerhetsdokumentasjon.
 • Vurdering av ulike typer sikkerhetsstillelse/pant.
 • Kausjoner
 • Restrukturering av virksomheter.
 • Refinansiering og kreditorforhandlinger.
 • Sikring av kredittengasjement og misligholdshåndtering.
 • Sikring av kreditorinteresser, herunder sikring og inndrivelse av pengekrav.
 • Leasing
 • Garantier
 • Styreansvar
 • Avvikling av selskaper
blank

Ta kontakt for gratis førstegangsråd