blank

Arbeidsrett

Arbeidsretten omfatter alle juridiske forhold tilknyttet arbeidsforhold som inngåelse av arbeidsavtale, løpende gjennomføring av arbeid med gjeldende endringer og omstillinger dette innebærer, eller avslutning av arbeidsforholdet.

blank

Bank og finansrett

Alt fra finansiering til restrukturering, omstillinger og inndrivelse av pengekrav. Vi yter kompetent rådgivning og bistand ved avtaleinngåelse, forhandlinger og tvister. Vårt fokus er verdiskapning for våre klienter.

blank

Fast eiendom

Vi yter kompetent og praktisk rådgivning til kjøpere/selgere og leietakere/utleier. Vi bistår som megler i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av transaksjoner for fast eiendom eller eiendomsselskap.

blank

Entreprise

Bygge- og anleggsbransjen er en stor del av næringslivet og involverer flere aktører, fra byggherre og entreprenører til prosjekterende samt andre rådgivere og myndighetene. I disse tilfellene er det i stor grad langvarige og omfattende kontraktsforhold.

blank

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor i Norge kjøper varer og tjenester for rundt 400 milliarder kroner årlig. Et omfattende regelverk er vedtatt for å sikre at disse innkjøpene gjennomføres på en konkurransefremmende, samfunnsnyttig og kostnadseffektiv måte.

blank

Selskapsrett og transaksjoner

En stor part av forretningslivets forhold er regulert av kontrakter. Dette være seg arbeidsavtaler, kontrakter om anskaffelser og utveksling av varer og tjenester, kontrakter om finansiering, fusjoner og oppkjøp med mer.

blank

Olje og energi

Advokatfirma Tingmann har i over 30 år hatt klienter innen oljesektoren. Lokalisering i Stavanger har gitt nær kontakt til klientene. Vi kjenner miljøet og rammevilkårene som leverandørene arbeider innenfor.

blank

IPR

Immaterielle verdier (IPR) utgjør en stadig større og viktigere del av de fleste virksomheter. Kompetent rådgivning og bistand om immaterielle verdier er med på å øke virksomhetens verdier, redusere risiko og gi et konkurransefortrinn.

blank

Kontraktsrett

Gode kontrakter plasserer ansvar, fordeler risiko og skaper varige samarbeid. Presis og tydelig rådgivning tilrettelegger for nyskapning og merverdier. Vi leverer begge deler, i tett samspill med våre klienter.