Kjøp av eiendomsselskap: nye regler om sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering20200513122732

Kjøp av eiendomsselskap: nye regler om sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering

Mange næringseiendommer er i dag organisert som egne aksjeselskaper; med eiendommen som eneste eiendel, og med aksjeselskapet...