Sammenhengen mellom offentlige organers rolle ved offentlige anskaffelser og som kontraktspart20190512085122

Sammenhengen mellom offentlige organers rolle ved offentlige anskaffelser og som kontraktspart

En ikke uvanlig oppfatning blant offentlige innkjøpere – men også hos tilbydere – er at regelverket for offentlige anskaffels...
Advokatfirma Tingmann AS tildelt rammeavtale med Hå kommune20180613095241

Advokatfirma Tingmann AS tildelt rammeavtale med Hå kommune

Det gleder oss å annonsere at vårt advokatfirma er valgt som leverandør av advokattjenester for Hå kommune de neste fire åren...