Arbeidsrett – Fortsatt permittering eller oppsigelse?20201109063705

Arbeidsrett – Fortsatt permittering eller oppsigelse?

Advokatfirma Tingmann AS har siden koronautbruddet i mars opplevd en sterk økning i antall henvendelser knyttet til permitter...
Fast eiendom og justering for merverdiavgift20201106063046

Fast eiendom og justering for merverdiavgift

Høyesterett har i dom av 27. oktober 2020 (HR-2020-2060-A) konkludert med at avtale om overføring av justeringsplikt må inngå...
Ny lov om konkursbeskyttelse20201105135801

Ny lov om konkursbeskyttelse

Stortinget har som følge av COVID-19 situasjonen vedtatt (28.04.2020) en midlertidig lov om rekonstruksjon – som har til hens...
Advokatfirma Tingmann AS vant frem mot regjeringsadvokaten i Rogfast-strid20181205093324

Advokatfirma Tingmann AS vant frem mot regjeringsadvokaten i Rogfast-strid

Statens vegvesen forsøkte å ekspropriere en grunneier i Randaberg kommune. Advokat Morten Cruys Magnus Sagen i Advokatfirma H...
Advokatfirma Tingmann AS tildelt rammeavtale med Hå kommune20180613095241

Advokatfirma Tingmann AS tildelt rammeavtale med Hå kommune

Det gleder oss å annonsere at vårt advokatfirma er valgt som leverandør av advokattjenester for Hå kommune de neste fire åren...
Rammeavtale med Sandnes Tomteselskap KF20170524100304

Rammeavtale med Sandnes Tomteselskap KF

Etter avholdt anbudskonkurranse inngikk Advokatfirma Helliesen & Co i november 2016 rammeavtale om levering av advokattje...