Arverett – uskifte: Rådighetsbegrensningen «misforhold til formuen i uskifteboet»20230112140308

Arverett – uskifte: Rådighetsbegrensningen «misforhold til formuen i uskifteboet»

Høyesterett har vurdert omstøtelse av gave fra uskiftebo Høyesterett avsa 9. november 2022 en enstemmig dom – inntatt i HR-20...
Fremtidsfullmakt – Et valg for fremtiden20221206094204

Fremtidsfullmakt – Et valg for fremtiden

Hva er fremtidsfullmakt? Fremtidsfullmakt er et alternativ til vanlig vergemål. Begge deler er hjelpetiltak for personer som ...
Ny arvelov – bør jeg endre mitt testamente?20201113072209

Ny arvelov – bør jeg endre mitt testamente?

Den 1. januar 2021 trer ny arvelov i kraft. Den nye loven fører med seg diverse endringer relativt til någjeldende arvelov, o...
Ny arvelov – enkelte hovedpunkter20190703082734

Ny arvelov – enkelte hovedpunkter

Forslaget til ny arvelov er nå behandlet av Stortinget. Den nye loven vil erstatte arveloven og skifteloven. Felleeieskiftere...