Kort om håndverkertjenester20201117133508

Kort om håndverkertjenester

Når du som privatperson inngår avtaler om reparasjoner, vedlikehold, installasjoner eller ombygging av din faste eiendom elle...
Arbeidsrett – Fortsatt permittering eller oppsigelse?20201109063705

Arbeidsrett – Fortsatt permittering eller oppsigelse?

Advokatfirma Tingmann AS har siden koronautbruddet i mars opplevd en sterk økning i antall henvendelser knyttet til permitter...
Innleie og utleie av arbeidskraft20190320090855

Innleie og utleie av arbeidskraft

1 Innleie Virksomheter skal som en hovedregel ansatte arbeidstakere fast – uten tidsbegrensning. På bestemte vilkår kan en vi...