Kan den enkelte sameier kreve retting av mangler i fellesareal i et boligsameie eller må denne type krav fremsettes av styret?20211005125004

Kan den enkelte sameier kreve retting av mangler i fellesareal i et boligsameie eller må denne type krav fremsettes av styret?

Kan den enkelte sameier kreve retting av mangler i fellesareal i et boligsameie eller må denne type krav fremsettes av styret...
Oppsagt under graviditet?20210928114834

Oppsagt under graviditet?

Oppsagt under graviditet? Det er vel kjent og enighet om at graviditet i seg selv ikke er en gyldig oppsigelsesgrunn. Arbeids...
Entrepriserett – Når blir partene avtalerettslig bundet gjennom forhandlinger om utførelse av entrepriseprosjekter?20210920080505

Entrepriserett – Når blir partene avtalerettslig bundet gjennom forhandlinger om utførelse av entrepriseprosjekter?

Entrepriserett – Når blir partene avtalerettslig bundet gjennom forhandlinger om utførelse av entrepriseprosjekter?  I A...
Gratulerer med advokatbevillingen!20210621112841

Gratulerer med advokatbevillingen!

Gratulerer med advokatbevillingen, Vivian! Vivian Nevland startet som advokatfullmektig hos oss i 2019, og har siden den...
Gode nyheter til deg som skal bygge terrasse og/eller tilbygg20210608075433

Gode nyheter til deg som skal bygge terrasse og/eller tilbygg

Gode nyheter til deg som skal bygge terrasse og/eller tilbygg Fra 1. mai 2021 er det mulig å bygge terrasse og/eller til...
Oppsigelse eller avskjed? Hva er forskjellen og hva kreves?20210507093305

Oppsigelse eller avskjed? Hva er forskjellen og hva kreves?

Oppsigelse eller avskjed? Hva er forskjellen og hva kreves? Det å miste jobben, enten ved oppsigelse eller avskjed, kan ...
Ny høyesterettsdom vedrørende seksjonseiers adgang til å kreve retting av fellesareal.20210428090305

Ny høyesterettsdom vedrørende seksjonseiers adgang til å kreve retting av fellesareal.

Ny høyesterettsdom vedrørende seksjonseiers adgang til å kreve retting av fellesareal. Høyesterett avsa i mars i år ny dom ve...
Arbeidsrett – Har innleide arbeidstakere rett på selskapsbonus?20210408120950

Arbeidsrett – Har innleide arbeidstakere rett på selskapsbonus?

Arbeidsrett – Har innleide arbeidstakere rett på selskapsbonus? Høyesterett har i dom avsagt 2. november 2020 (HR-2020-2...
Vet du forskjellen på reklamasjon og foreldelse i eiendomssaker?20210319132219

Vet du forskjellen på reklamasjon og foreldelse i eiendomssaker?

Vet du forskjellen på reklamasjon og foreldelse i eiendomssaker? De fleste har nok hørt om reklamasjon og foreldelse, me...
Har du blitt innkalt til drøftelsesmøte med arbeidsgiver?20210316133942

Har du blitt innkalt til drøftelsesmøte med arbeidsgiver?

Har du blitt innkalt til drøftelsesmøte med arbeidsgiver?  Arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-1 bestemmer at arbeidsgiver har...
ForrigeNeste