Bruktbil A-B-C

En gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer forholdet mellom næringsdrivende selger og forbrukerkjøper av bruktbil, med fokus de forhold som typisk medfører mangelsansvar og hvordan risikoen for å havne i slikt ansvar kan reduseres.

Meld deg på kurset her