Bruk av illegal arbeidskraft kan medføre fremtidig avvisning i offentlige konkurranser

Bruk av illegal arbeidskraft kan medføre fremtidig avvisning i offentlige konkurranser

 

En offentlige oppdragsgiver kan etter anskaffelsesforskriften avvise en leverandør som har vært involvert i brudd på regler om arbeidsforhold. Bestemmelsen er i prinsippet ny etter gjeldene forskrift trådte i kraft 1. januar 2017.

 

Det har vært noe uklart om når bestemmelsen kommer til anvendelse og i hvilket omfang. Bestemmelsen omhandler en avvisningsrett – ikke en plikt. Det vil da som utgangspunkt være opp til oppdragsgiver om forholdet utgjør en avvisningsgrunn.

 

Mye tyder imidlertid på at dette kan bli en aktuell bestemmelse i fremtidige offentlige anskaffelse. Den såkalte Bestroj- saken er illustrerende i så måte. Saken gjalde avvisning av en russisk entreprenør i en anbudskonkurranse i Sverige. Offentlig oppdragsgiver avviste der Belstroj på grunn av at representanter for selskapet tidligere var dømt for å benytte illegal arbeidskraft og anmeldt for dette på nytt. Videre var det blitt konstatert bruk av illegal arbeidskraft på en byggeplass hvor Belstroj var underentreprenør.

 

Svenske domstoler fastslo at avvisningen var rettmessig. Tilsvarende vil nok en slik avvisning også stå seg etter det norske regelverket. Belstroj-saken konstaterer en adgang for offentlige byggherrer til å vise bort leverandører som ikke har orden «i sysakene». Denne retten må man legge til grunn at vil bli benyttet og utøvd av norske offentlige oppdragsgivere i større grad fremover.