Endret byggherreforskrift fra 1. januar 2021 medfører tydeligere krav til byggherren20201130073217

Endret byggherreforskrift fra 1. januar 2021 medfører tydeligere krav til byggherren

Ved årsskifte vil en rekke endringer i byggeherreforskriften byggeherreforskriften tre i kraft. Endringene vil i hovedsak tyd...
Krav om fjerning av trær på naboeiendom – grannelova §320201130072950

Krav om fjerning av trær på naboeiendom – grannelova §3

Hos Advokatfirma Tingmann opplever vi jevnlig at våre klienter lurer på om de kan kreve fjerning av trær beliggende på naboen...
Tildeling av offentlige kontrakten som hjelpetiltak under Covid – 1920201117134315

Tildeling av offentlige kontrakten som hjelpetiltak under Covid – 19

Flere aktører – deriblant NHO – har tatt til orde for økte prosedyrekrav, kunngjøringsplikt og lavere terskelverdier ved offe...
Kort om håndverkertjenester20201117133508

Kort om håndverkertjenester

Når du som privatperson inngår avtaler om reparasjoner, vedlikehold, installasjoner eller ombygging av din faste eiendom elle...
Ny arvelov – bør jeg endre mitt testamente?20201113072209

Ny arvelov – bør jeg endre mitt testamente?

Den 1. januar 2021 trer ny arvelov i kraft. Den nye loven fører med seg diverse endringer relativt til någjeldende arvelov, o...
Arbeidsrett – Fortsatt permittering eller oppsigelse?20201109063705

Arbeidsrett – Fortsatt permittering eller oppsigelse?

Advokatfirma Tingmann AS har siden koronautbruddet i mars opplevd en sterk økning i antall henvendelser knyttet til permitter...
Fast eiendom og justering for merverdiavgift20201106063046

Fast eiendom og justering for merverdiavgift

Høyesterett har i dom av 27. oktober 2020 (HR-2020-2060-A) konkludert med at avtale om overføring av justeringsplikt må inngå...
Ny lov om konkursbeskyttelse20201105135801

Ny lov om konkursbeskyttelse

Stortinget har som følge av COVID-19 situasjonen vedtatt (28.04.2020) en midlertidig lov om rekonstruksjon – som har til hens...
Kjøp av eiendomsselskap: nye regler om sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering20200513122732

Kjøp av eiendomsselskap: nye regler om sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering

Mange næringseiendommer er i dag organisert som egne aksjeselskaper; med eiendommen som eneste eiendel, og med aksjeselskapet...
Ny arvelov – enkelte hovedpunkter20190703082734

Ny arvelov – enkelte hovedpunkter

Forslaget til ny arvelov er nå behandlet av Stortinget. Den nye loven vil erstatte arveloven og skifteloven. Felleeieskiftere...
Forrige
12
Neste