Kjøp av eiendomsselskap: nye regler om sikkerthet for kjøpers oppkjøpsfinansiering20200513122732

Kjøp av eiendomsselskap: nye regler om sikkerthet for kjøpers oppkjøpsfinansiering

Mange næringseiendommer er i dag organisert som egne aksjeselskaper; med eiendommen som eneste eiendel, og med aksjeselskapet...
Ny arvelov – enkelte hovedpunkter20190703082734

Ny arvelov – enkelte hovedpunkter

Forslaget til ny arvelov er nå behandlet av Stortinget. Den nye loven vil erstatte arveloven og skifteloven. Felleeieskiftere...
Sammenhengen mellom offentliges organers rolle ved offentlige anskaffelser og som kontraktspart20190512085122

Sammenhengen mellom offentliges organers rolle ved offentlige anskaffelser og som kontraktspart

En ikke uvanlig oppfatning blant offentlige innkjøpere – men også hos tilbydere – er at regelverket for offentlige anskaffels...
Innleie og utleie av arbeidskraft20190320090855

Innleie og utleie av arbeidskraft

1 Innleie Virksomheter skal som en hovedregel ansatte arbeidstakere fast – uten tidsbegrensning. På bestemte vilkår kan en vi...
Advokatfirma Tingmann AS vant frem mot regjeringsadvokaten i Rogfast-strid20181205093324

Advokatfirma Tingmann AS vant frem mot regjeringsadvokaten i Rogfast-strid

Statens vegvesen forsøkte å ekspropriere en grunneier i Randaberg kommune. Advokat Morten Cruys Magnus Sagen i Advokatfirma H...
Advokatfirma Tingmann AS tildelt rammeavtale med Hå kommune20180613095241

Advokatfirma Tingmann AS tildelt rammeavtale med Hå kommune

Det gleder oss å annonsere at vårt advokatfirma er valgt som leverandør av advokattjenester for Hå kommune de neste fire åren...
Rammeavtale med Sandnes Tomteselskap KF20170524100304

Rammeavtale med Sandnes Tomteselskap KF

Etter avholdt anbudskonkurranse inngikk Advokatfirma Helliesen & Co i november 2016 rammeavtale om levering av advokattje...