Boligselgerforsikring – Når kan forsikringsselskapet kreve regress?20230314103647

Boligselgerforsikring – Når kan forsikringsselskapet kreve regress?

Det er mange boligselgere som tegner boligselgerforsikring i den tro at de da vil være beskyttet mot et eventuelt ansvar i et...
Arverett – uskifte: Rådighetsbegrensningen «misforhold til formuen i uskifteboet»20230112140308

Arverett – uskifte: Rådighetsbegrensningen «misforhold til formuen i uskifteboet»

Høyesterett har vurdert omstøtelse av gave fra uskiftebo Høyesterett avsa 9. november 2022 en enstemmig dom – inntatt i HR-20...
Fremtidsfullmakt – Et valg for fremtiden20221206094204

Fremtidsfullmakt – Et valg for fremtiden

Hva er fremtidsfullmakt? Fremtidsfullmakt er et alternativ til vanlig vergemål. Begge deler er hjelpetiltak for personer som ...
Har du blitt oppsagt eller avskjediget – og er uenig i dette? Husk å kreve forhandlinger innen to uker!20220608112625

Har du blitt oppsagt eller avskjediget – og er uenig i dette? Husk å kreve forhandlinger innen to uker!

Har du blitt oppsagt eller avskjediget – og er uenig i dette? Husk å kreve forhandlinger innen to uker! Det er nesten ut...
VERDSETTELSE AV EKTEFELLES NÆRINGSVIRKSOMHET VED SKILSMISSE20220520125531

VERDSETTELSE AV EKTEFELLES NÆRINGSVIRKSOMHET VED SKILSMISSE

VERDSETTELSE AV EKTEFELLES NÆRINGSVIRKSOMHET VED SKILSMISSESkilsmisser kan reise vanskelige juridiske spørsmål. I tillegg kom...
Hva skjer når leverandøren for en offentlig oppdragsgiver går konkurs20220511123819

Hva skjer når leverandøren for en offentlig oppdragsgiver går konkurs

Hva skjer når leverandøren for en offentlig oppdragsgiver går konkursEU-domstolen har i sak C-461/20 behandlet temaet om hvil...
Hva gjør en advokat?20220228103812

Hva gjør en advokat?

Advokatens jobb er å gi råd til klienten om den beste handlingen de kan ta og hjelpe dem med å navigere i lovene som gjelder ...
Om bruk av andres kjennetegn som søkeord på Google er i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 2520220202132823

Om bruk av andres kjennetegn som søkeord på Google er i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25

Om bruk av andres kjennetegn som søkeord på Google er i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25 Høy...
Kan den enkelte sameier kreve retting av mangler i fellesareal i et boligsameie eller må denne type krav fremsettes av styret?20211005125004

Kan den enkelte sameier kreve retting av mangler i fellesareal i et boligsameie eller må denne type krav fremsettes av styret?

Kan den enkelte sameier kreve retting av mangler i fellesareal i et boligsameie eller må denne type krav fremsettes av styret...
Forrige
123456
Neste