Advokatfirma Tingmann AS vant frem mot regjeringsadvokaten i Rogfast-strid

Statens vegvesen forsøkte å ekspropriere en grunneier i Randaberg kommune. Advokat Morten Cruys Magnus Sagen i Advokatfirma Helliesen & Co AS representerte grunneieren i retten, og retten kom til at vegvesenet ikke kunne ekspropriere.

Saken dreide seg konkret om overskuddsmasser fra Rogfast-prosjektet og hvor disse skulle plasseres. Grunneier gav aksept for utfylling i sjø på hans eiendom, men ettersom det ville oppstå en verdi på grunneiers hånd, krevde Statens vegvesen deler av verdien. Grunneier avslo kravet og vegvesenet fremmet ekspropriasjonsvedtak. Saken ble ført for Stavanger tingrett, og Regjeringsadvokaten representerte Statens vegvesen. Tingretten kom til at vegvesenet ikke kunne ekspropriere sin økonomiske interesse ved utfyllingen. Grunneieren blir derfor eier av det areal som oppstår ved utfyllingen og som kan benyttes til sjørettet industriareal.

Du kan lese mer i artikkelen fra Stavanger Aftenblad av 4. desember 2018: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/VRJEzd/Vegvesenet-gikk-pa-en-smell-i-Mekjarvik